Vervolg op zoek naar eigen ruimte

Beste leden/ouders/verzorgers,

Zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief van mei 2017, zijn wij al meer dan een jaar in overleg met de Gemeente of wij het pand aan de IJsselsingel 95 (voormalig clubhuis van voetbalvereniging Worth-Rheden) kunnen huren of kopen om de vechtsporten (Karate, Judo,  wedstrijdgroep judo, BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), dru- yoga, tiener-yoga en dans (Hip-hop, mini- dance, kidz- dance) die nu in het Dorpshuis plaatsvinden onder te brengen.

Dit pand is door de Gemeente aan ons te koop aangeboden. De Gemeente ziet huur van het pand slechts als een tijdelijke oplossing/mogelijkheid.

Dit is uiteraard een unieke kans die wij krijgen, maar ook een hele grote (financiële) uitdaging. Momenteel zijn wij dan ook volop met het onderzoek bezig of wij de aankoop en vervolgens ook het gebruik en het onderhoud van dit pand kunnen bekostigen. Wij zijn dan ook op zoek naar uitbreiding van sponsoren, donateurs en eenmalige donaties in geldelijke vorm of in natura.
Daarnaast hopen wij voor 1 januari a.s. tot overeenstemming te komen met de Gemeente.

Op verzoek en na overleg met de Gemeente gaan wij vanaf september als ‘bewaarnemer’ voor het pand aan de IJsselsingel 95 optreden.

Vanaf 11 september a.s. zullen de lessen Hip-hop op de donderdagavond, tiener-yoga op de vrijdagmiddag en de mini-dans en kids-dans van de zaterdagochtend plaatsvinden in het gebouw aan de IJsselsingel 95. Vanaf 28 augustus worden de lessen Hip-hop, mini-dans, tiener-yoga en kids-dans dans eerst nog in het Dorpshuis hervat. De vechtsporten en dru- yoga blijven vooralsnog in het Dorpshuis.

 

In medio oktober zal er een buitengewone algemene ledenvergadering worden gehouden om jullie het volledige plan voor te leggen en jullie mening hierover te vernemen.

 

Mochten jullie naar aanleiding van deze e-mail aanvullende vragen, opmerkingen en/of ideeën hebben, dan vernemen wij dat graag.

 

Zodra wij weer iets te melden hebben zullen wij jullie nader informeren. De leden zullen wij uiteraard ook deze week nog hierover informeren.

 

Wij vertrouwen erop jullie hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en hopen jullie na de vakantie weer allemaal gezond terug te zien.

 

 

Met sportieve groeten,

Namens het bestuur,

 

Gerdian Jansen

voorzitter