Gedragsregels, o.a. conform reglementen van het ISR, zijn opgenomen in Hoofdstuk 7.  Ook is in dit hoofdstuk het nieuwe CMSS-artikel (gebruik case management systeem sport), dat op 11 december 2019 door de Bondraad is goedgekeurd, toegevoegd. Op 23-04-2020 is er een artikel (7.2.01.) opgenomen gericht op integer gedrag in relatie tot het bekleden van een positie en een het verkrijgen/intrekken van (nominaties voor) (bonds)onderscheiding(en), waarin ook is opgenomen dat ieder lid/vrijwilliger een VOG dient aan te vragen.

Hieronder in pdf formaat de gedragsregels:

H7-Gedragsregels