Lidmaatschap

Download hier  het Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier (graag het formulier  volledig  invullen)                                                                                                                                    

 

Naam: Adres:
Voornaam: Postcode & Plaats:
Geboortedatum: Telefoonnummer:
Geslacht:    M     /       V        (omcirkelen wat juist is) 06-nummer moeder:
06-nummer vader: Evt. 06- nummer verzorger:
E-mailadres moeder :

(Zo duidelijk mogelijk)

E-mailadres vader :

(Zo duidelijk mogelijk)

Email adres verzorger:

(Zo duidelijk mogelijk)

Correspondentie met:         moeder   /   vader   /   beide ouders /  verzorger                      (doorhalen wat niet van toepassing is)

Wenst lid te worden van C.G.V. WIK te Rheden.

De contributie zal 1 x per 3 maanden worden geïncasseerd aan het begin van het kwartaal. De hoogte van de contributie wordt tijdens de ledenvergadering vastgesteld en zal op de website worden vermeld. De verschuldigde bondscontributie voor de gym en turngroepen zal per kwartaal per incasso worden geïnd. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie te worden gedaan. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal van en schade aan eigendommen van de leden tijdens de trainingen en andere activiteiten. Tijdens lessen en activiteiten kan het zijn dat er gefilmd wordt of foto’s worden genomen voor promotie doeleinden. Indien niet akkoord dit graag doorgeven aan het bestuur.

Onderdeel:

Wenst lid te worden van groep:

(  In overleg met train(st)er)

⃝    Ouder peutergym 1

⃝    Ouder peutergym 2

⃝    Turnen meisjes 6-7 jr. maandag

⃝    Turnen meisjes 6 t/m 7 jr. woensdag

⃝    Turnen meisjes 8 jr.

⃝    Turnen meisjes 9+ jr.

⃝    Turnen meisjes wedstrijdgroep maandag/donderdag

⃝    Pre – Selectie (wedstrijdgroep) woensdag /donderdag

⃝    Free – running vanaf 6 jr.

⃝    Karate

⃝    Mini- Dance

⃝   Tuimeljudo 1     ( 3 t/m 4 jr.)

⃝   Tuimeljudo 2     (3 t/m 4 jr.)

⃝    Judo 5 t/m 7 jr.

⃝    Judo 8 t/m 12 jr.

⃝    Wedstrijdgroep Judo vrijdag

⃝   Judo voor volwassenen

⃝    Hiphop 5 t/m 7 jr.

⃝    Hiphop 8 t/m 10 jr

⃝    Hiphop 10+ jr.

⃝    Dru – Yoga 1  voor volwassenen

⃝    Dru – Yoga 2 voor volwassenen

⃝    Yoga Voor Tieners

⃝    B.J.J.

⃝    Kidz – dance

Dit betreft een:

⃝     1e activiteit bij WIK                                                               ⃝    3e activiteit bij WIK

⃝    2e activiteit bij WIK                                                               ⃝    4e activiteit bij WIK

Verenigingscontributie
 Afgenomen

Lesduur/lid/week

1 uur 1,5 uur 2 uur 2,5 uur 3 uur 3,5 uur 4 uur
Staffel korting 0 7,50% 15% 22,50% 30% 37,50% 45%
Peuter/kleuter 0-5 €12,35/mnd
Jeugd 6-17 €15,75/mnd €21,85/mnd €26,80/mnd €30,50/mnd €33,10/mnd €34,45/mnd €34,65/mnd
A en B-selectie €15,75/mnd €21,85/mnd €26,80/mnd €30,50/mnd €33,10/mnd €34,45/mnd €34,64/mnd
Dames/heren 18+ €18,35/mnd €24,45/mnd €31,20/mnd €35,55/mnd €38,55/mnd €40,15/mnd €40,35/mnd

 

KNGU-bondscontributie: Dit geld alleen voor leden van de gym, turnen en free-running, zij worden automatisch lid.

* De KNGU-bondscontributie wordt vier keer per jaar, in de maanden januari, april, juli en oktober door middel van een automatische incasso bij  leden apart in rekening gebracht zie website>https://www.wikrheden.nl/contributie/ .Alle judo en karate-leden van WIK Rheden worden NIET automatisch lid van de JBN of KBN, dit is een keuze voor u om te maken.

Reeds lid van JBN of KBN?                        Ja  /   Nee

JBN nummer___________________________________ KBN nummer______________________________________

 

Gelrepas:

Maakt U gebruik van de Gelrepas:          Ja     /    Nee         (omcirkelen wat juist is)

Zo ja, dan ontvangen wij graag jaarlijks een kopie van deze Gelrepas, zodat wij de declaratie kunnen indienen. De verschuldigde contributie die de maximale vergoeding van de Gelrepas te boven gaat, zal per kwartaal per incasso bij u worden geïncasseerd.  Dit kan van toepassing zijn indien u of uw kind meerdere uren bij WIK, al dan niet bij dezelfde geleding,  sport en/of deelneemt aan een wedstrijdgroep. U kunt de kopie bij de leraar inleveren of scannen en mailen naar: ledenadministratie.wikrheden@gmail.com

SEPA Incasso verklaring:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan C.G.V. WIK tot wederopzegging doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomst de opdracht van C.G.V. WIK te Rheden. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Doorlopende SEPA Machtiging

Naam incassant: C.G.V. W.I.K. Rheden

IBAN rekeningnummer: Rabobank NL59 RABO  0355 2058 15 

BIC: RABONL2U

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming tot wederopzegging aan C.G.V. W.I.K. doorlopende incasso – opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het lidmaatschap van C.G.V. W.I.K. en uw bank om doorlopend van uw reking bedragen af te schrijven overeenkomstig de opdracht van C.G.V. W.I.K. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

IBAN rekeningnummer: NL__________________________________________________________________________________

Rekening staat op naam van:_________________________________________________________________________________

Adres:___________________________________________________________________________________________________

Postcode / Woonplaats: ____________________________________________________________________________________

 

Handtekening rekeninghouder:_____________________________________________________________________

 

 

Plaats: ____________________  Datum:__________________ Handtekening: _______________________________

(bij minderjarigen ouder of verzorger)       

Dit formulier bij de trainster of bestuurslid inleveren  of

formulier afdrukken, invullen en inscannen (vanwege handtekening SEPA) en mail het daarna als bijlage naar:

Ledenadministratie WIK  |  Cindy Gronouwe  |  ledenadministratie.wikrheden@gmail.com  |

www.wikrheden.nl   |  Rabobank NL59 RABO  0355 2058 15  | KvK: 40119249  |