Sponsoring

Sponsoring

 

WIK Rheden bestond 27 maart 2015, 65 jaar. WIK Rheden is een nog steeds een groeiende vereniging met ca. 200 leden en een breed lesaanbod, zoals:

 

·       ouder/peutergym;

·       kleutergym;

·       turnen meisjes;

·       wedstrijd turnen Dames;

·       freerunning;

·       karate;

·       judo;

·       wedstrijdgroep judo;

·       BJJ (Brazilian Jiu Jitsu);

·       dru- yoga;

·       streetdance;

·       mini- dance;

·       kidz- dance.

 

 

Naast het reguliere lesaanbod worden andere activiteiten georganiseerd, zoals onderlinge wedstrijden, een WIK brede barbecue, Nijntje beweegdiploma, kamp, Sinterklaasfeest e.d. Daarnaast is de aanschaf van o.a. kleding en attributen een telkens terugkerende kostbare aangelegenheid.

Om al deze zaken te kunnen bekostigen en de contributie voor de leden zo laag mogelijk te kunnen houden, zijn wij regelmatig op zoek naar sponsoren.

 

Om structuur aan te brengen en om vanuit de bedrijfsvoering van de vereniging rekening te kunnen houden met sponsorgelden, bieden wij vanaf 1 januari 2017 aantrekkelijke sponsorpakketten aan om u op een opvallende manier te presenteren aan onze leden, bezoekers en andere geïnteresseerden.

 

Vanaf 1 januari 2017 bieden wij de volgende sponsorpakketten aan:

 

  1. een éénmalige bijdrage, of
  2. een jaarlijkse bijdrage.

 

Ad a.     Een éénmalige bijdrage

De éénmalige bijdrage kan bestaan uit een door u te bepalen financiële gift of een bijdrage als kleding sponsor.

 

Voor kledingsponsoring zal het logo van de sponsor op de kleding worden vermeld en worden opgenomen op de website van WIK Rheden voor een periode van 2 jaar.

 

Ad b.     Een jaarlijkse bijdrage

Voor de jaarlijkse bijdrage wordt onderscheid gemaakt in een:

 

  • Club van 50;
  • Club van 100;

 

In de volgende tabel is de omvang van de bovenstaande sponsorpakketten aangegeven.

Sponsorpakket Club van 50 Club van 100 Partner
Bijdrage per jaar € 50 € 100 €  200
(Logo) Vermelding op de website van WIK Rheden  

x

 

x

 

x

(Logo) vermelding in de digitale nieuwsbrief (1)  

x

 

x

 

x

Ontvangst van digitale nieuwsbrief(1)  

x

 

x

 

x

(Logo) vermelding op naambordje dorpshuis  

x

 

x

Vermelding bij externe activiteiten(2)  

x

Korting 5% op lidmaatschap van 1 gezinslid of medewerk(st)er 10% op lidmaatschap van 1 gezinslid of medewerk(st)er

[1])    Verschijnt 1 maal per kwartaal.Wij stellen het zeer op prijs als u de komende periode WIK wilt sponsoren.

[2])    Op beach vlag of banner bij speciale activiteiten/ evenementen, zoals Nijntje beweegdiploma , demo’s Kroeseboomdag, Schaapscheerdersfeest e.d. waarbij WIK Rheden aanwezig is.

 

BIJLAGE           Aanmeldingsformulier  als sponsor van WIK Rheden Groenestraat 2A

6991GE  Rheden

Naam bedrijf:
t.a.v. :
Adres:
Postcode en plaats:
Sponsoring vanaf de datum: ___________________________________
Wenst, tot wederopzegging,  sponsor van WIK Rheden te willen worden voor het sponsorpakket:
              Club van 50;

              Club van 100;

              Partner.